Kliknij i słuchaj naszego radia

Admin  |  19 września 2017

Orędzie papieża na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.

Tradycyjnie w trzecią niedzielę września Kościół w Polsce obchodzi Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Orędzie Ojca Świętego na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu ogłaszane jest co roku w styczniu, we wspomnienie św. Franciszka Salezego.

Ojciec Święty Franciszek zaznacza w tegorocznym orędziu, że rozwój technologiczny daje wielu osobom możliwość dzielenia się informacjami i rozpowszechniania ich na szeroką skalę. Papież zaznacza, że umysł człowieka „miele” informacje, ale to od nas zależy, jaki materiał mu dostarczymy.

„Chciałbym w związku z tym przyczynić się do poszukania otwartego i twórczego stylu komunikacji, który nie będzie nigdy przyznawał złu głównej roli, ale starał się ukazywać możliwe rozwiązania, inspirując w ludziach, którym przekazywane są wiadomości, podejście konstruktywne i odpowiedzialne. Chciałbym zachęcić wszystkich do przedstawienia mężczyznom i kobietom naszych czasów wersji faktów naznaczonej logiką „dobrej nowiny” – pisze papież Franciszek.

Ojciec Święty wskazuje na właściwe „okulary”, przez które chrześcijanin patrzy na świat. Pisze: „Dla nas, chrześcijan, okularami pozwalającymi rozszyfrować rzeczywistość może być jedynie dobra nowina, wychodząc od Dobrej Nowiny par excellence: „Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego” (Mk 1,1)”.

Tekst orędzia Ojca Świętego:
«Nie lękaj się, bo jestem z tobą» (Iz 43, 5)

Przekazujemy nadzieję i ufność w naszych czasach

Dostęp do środków przekazu, dzięki rozwojowi technologicznemu, daje wielu osobom możliwość natychmiastowego dzielenia się informacjami i rozpowszechniania ich na szeroką skalę. Wiadomości te mogą być dobre albo złe, prawdziwe lub fałszywe. Już nasi starożytni ojcowie w wierze mówili o ludzkim umyśle jako o kamieniu młyńskim, który jest poruszany przez wodę i nie można go zatrzymać. Jednak ten, kto odpowiada za młyn, może zdecydować, czy mleć w nim pszenicę czy też kąkol. Umysł człowieka jest wciąż w ruchu i nie może zaprzestać „mielenia” tego, co otrzymuje.